گزارش تظاهرات ۱۱ سپتمبر همزمان در شهرهای اروپا

گزارش تظاهرات ۱۱ سپتمبر همزمان در شهرهای اروپا

جهاردهم سپتمبر ۲۰۲۱

به تاریخ  ۱۵ اگست ۲۰۲۱ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)  درست پس ازافتادن شهر کابل بدست طالبان،  نهاد ها و شخصیت های دلسوز وطن و طرفدار مردم سالاری را فراخواند تا بتاریخ ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱، روزی که همه مشکلات کنونی افغانستان با آن گره خورده است، یکصدا و هماهنگ علیه عاملین اصلی بحران بشری، سیاسی و حقوق بشری کنونی افغانستان، یعنی امریکا و  پاکستان و به طرفداری از مبارزات مردم و بخصوص زنان افغانستان، دست به تظاهرات اعتراضی بزنند!

خوشبختانه به این فراخوان ما ، مجامع و نهاد های مختلف افغانی در اروپای غربی  پاسخ مثبت گفتند و آمادگی عملی را برای تظاهرات ۱۱ سپتمبر۲۰۲۱، آغاز کردند. مراتب سپاسگذاری خود را به این نهاد ها وهموطنان تقدیم میکنیم و تظاهرات توأم با موفقیت شان را در دفاع از افغانستان عزیز و مردم آن به آنها تبریک عرض میکنیم. عدهٔ دیگری ازحرکات اعتراضی ازنظر تشکیلاتی ارتباطی با فارو نداشتند اما با فراخوان ما همنوائی داشته و بگونهٔ مستقل اما با اهداف مشابه دست به تظاهرات زدند.  

برای قدردانی ازحرکات اعتراضی را که در ارتباط یا همنوائی با فراخوان ۱۵ اگست فارو برگزار شدند میتوان از تظاهرات در شهر های ذیل نام برد:

تظاهرات درمقابل سفارت پاکستان درشهر برلین به ابتکارخانهٔ فرهنگ افغانستان (عضو فارو)عهده دار شده بود.

تظاهرات در Gansemarkt شهرهامبورگ به ابتکار چند نهاد غیرعضو با شیوه های فرهنگی.

تظاهرات شهر هانوور به ابتکار جنبش زنان افغانستان(عضو فارو) وهمکاری چند نهاد دیگر

تظاهرات در Berliner Platz Gieben  شهر Kundegebung آلمان توسط نهاد ها و شخصیتهای غیر عضو

تظاهرات در شهر های مونشن، لیمبورگ ، کولن و گیتسن آلمان توسط نهاد های غیرعضو

تظاهرات در مقابل استیشن مرکزی شهر فرانکفورت توسط نها ه و شخصیتهای غیر عضو

تظاهرات در Willemsplein شهرروتردام توسط نهاد های مختلف هالندی و افغانی به همکاری مستقیم فارو

تظاهرات در Museumplein شهرامستردام که توسط  چند نهاد افغانی بشمول یک عضو فارو ((FAVON .

کنفرانس مشترک هالندی ها  و افغانها در محلی در جنوبشرق هالند.

تظاهرات در  Molevangstrogetشهر مالموی سویدن توسط نهاد های مقیم مالمو براساس فراخوان فارو

تظاهرات درمقابل سفارت امریکا در استکهلم توسط عده ای از دوشیزگان افغان

تظاهرات درگوتا پلاتسن شهر گوتنبورگ سویدن به ابتکار انجمن فرهنگی افغانها (عضو فارو) و همکاری سیاسیون سویدنی.

تظاهرات در شهر پاریس، فرانسه.

تظاهرات شهر تورنتوی کانادا.

تظاهرات شهر ونکور کانادا.

احتمالاً حرکات اعتراضی دیگری هم برگزار شده باشد که ما از آن اطلاع نداریم. آنچه تظاهرات روز شنبه ۱۱ سپتمبر را برجسته میسازد ارادهٔ مشترک همه افغانهای معترض در اروپا برای پشتیبانی از حقوق مدنی و سیاسی هموطنان شان در داخل افغانستان است. هدف اعتراضات در عین حال محکوم کردن عملکرد حکومات امریکا و پاکستان در قسمت زمینه سازی برای بازگشت طالبان به قدرت بود. معترضین دولت بایدن را بخاطر خروج نا منظم و فرار گونه، وقشر حاکم قبلی را بخاطرفساد، جنجال دایمی رهبران قدرت طلب و بی کفایتی مزمن مسؤل از هم پاشی قوای مسلح و بحران کنونی در افغانستان دانسته، بشدت محکوم کردند.

 تا زمانیکه از طرف حکام کنونی حقوق مدنی، سیاسی و کرامت انسانی هموطنان ما، بخصوص زنان افغانستان رسماً تضمین و عملاً تأمین نگردد، این اعتراضات در اروپا ادامه خواهد یافت

بزودی در این قسمت یک گزارش تصویری ارائه خواهد شد

کمیتهٔ اجرائیهٔ فارو

قطعنامه تظاهرات ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱

قطعنامه

یازدهم سپتمبر ۲۰۲۱

دولت ایالات متحدهء امریکا بیست سال قبل افغانستان را به بهانهء تروریسم طالبانی مورد تجاوز نظامی قرار داد. موجودیت قوای امریکا و ائتلاف جهانی «ضد تروریسم» به پاکستان که مرکز اصلی تولید و صدور تروریسم است ضربتی وارد نشد بلکه ده ها میلیارد ها دالر تحت نام  ترانزیت ضروریات قوای امریکا و ناتو پرداخته شد. سرکوب که در نتیجهء آن صدها هزار افغان بی گناه و سربازان کشورهای ناتو به قتل رسید. ناکامی پالیسی مبارزه با مواد مخدره به ازدیاد تولید ومعتاد شدن  بیش از ۳ میلیون انسان از اتباع کشور افغانستان گردید. در اخیر هم دولت ایالات متحدهء امریکا در غیاب دولت تحت الحمایهٔ شان با طالبان قرارداد صلح می بندد و طی یک برنامهء از قبل مهندسی شده ولسوالی ها و ولایات افغانستان را یکی پی دیگر و  بالاخره پس از تسلیمی تمامی خاک افغانستان به همان تروریستانی، که گویا بخاطر مقابله با آنان افغانستان را تسخیرکرده بودند، پا به فرار می گذارند. شرکت کننده گان تظاهرات ۱۱ سپتمبر، که با پذیرش فراخوان فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) در … گردهم آمده بودند، قطنامهء تظاهرات را با متن آتی به تصویب میرسانند:

۱) ما تجاوز امریکا، جنایات جنگی آن در بیست ساله گذشته و فاجعهء کنونی در کشور ما افغانستان را، که در توافقنامهٔ دوحه طرح و مسؤلیت آنرا ایالات متحدهء امریکا بدوش دارد، شدیداً محکوم می کنیم.

۲) ما از جامعه بین المللی و بخصوص مردمان اروپا، امریکا، استرالیا و سایر کشورها می خواهیم، که بالای دول خویش فشار آورند، تا شناسایی دولت طالبان و کمکهای مالی شان را در صورت تشکیل آن مشروط به رعایت::

حقوق مدنی و سیاسی مردم افغانستان،

آزادی بیان و مطبوعات بر اساس نورم های قبول شدهء بین المللی،

تساوی حقوق شهروندان کشور، با صرف نظر از جنسیت، قوم، زبان و مذهب،

حاکمیت قانون اساسی و متعهد بودن به اعلامیهء جهانی حقوق بشر و تمامی کنوانسیونهای بین المللی، که افغانستان و سایرکشور های جهان به آن پیوسته اند،

تضمین تساوی حقوق زن و سهم زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور،

آزادی فعالیت های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری و عدم تعقیب و در بند کشیدن فعالین آن،

قطع کامل مداخلات کشورهای خارجی، بخصوص ایالات متحدهء امریکا در مسایل داخلی افغانستان،

حفظ دست آورد های مادی و معنوی ۲۰ سال گذشته، که محصول عرق ریزی مردم افغانستان است.

محکوم کردن اظهارات بی بند و بار دولتمردان ایالات متحدهء امریکا در قبال افغانستان و دست برداشتن از مسلح ساختن جناهای متضاد و مشتعل ساختن جنگ داخلی در کشور ما.

Resolution

Resolution

September 11, 2021

Twenty years ago, the United States of America used Taliban’s promotion of terrorism as a pretext for the military invasion of Afghanistan. However, the presence of the US and international alliance “against terrorism” in Afghanistan did not affect the center and source of promotion and export of terrorism in the region, i.e. Pakistan. On the contrary, Pakistan received tens of billions of American dollars as compensation for facilitation of transit services for the US and NATO forces. The subsequent military operations resulted in the death of hundreds of thousands of innocent Afghans civilians and Afghan and NATO soldiers. The failed counter narcotics policy led to an escalation in drug production and addiction of more than 3 million Afghans. Eventually, the United States of America isolated the Afghan government it supported for twenty years and entered into a peace deal with the Taliban. What followed was a designd handover of provinces and districts of Afghanistan, one after the other, to the same terrorists that the US had initially gone to Afghanistan to fight. The final act involved a humiliating and unceremonious American exit from Afghanistan. What happened hereafter was the Taliban take-over of Afghanistan.  Participants of the protest of September 11, 2021, called for by the Federation of Afghan Resident Organizations in Europe (FAROE) in ____, endorse this resolution and subsequent points:

 1. We strongly condemn the American invasion of Afghanistan, American war crimes committed in Afghanistan during 20 years of occupation, and hold United States of America accountable for the ongoing tragedy and Taliban rule that has resulted from the US designed and led Doha Peace Deal
 2. We support the will of people of Afghanistan in rejection of Islamic Emirate as political System.
 3. We call on the international community, particularly the people of Europe, America, Australia and other countries to put pressure on their respective governments to tie the possibility of their recognition of the Taliban government and provision of financial aid to them, to the following conditions:
  1. Protection of civil and political rights of the people of Afghanistan
  1. Protection of freedom of expression and press as defined by international principles
  1. Protection of equal rights of all Afghan citizens, regardless of gender, ethnic, linguistic or religious differences
  1. Recognition of sovereignty of the Afghan Constitution, and commitment to honor and implement the Universal Declaration of Human Rights and other Conventions that Afghanistan has ratified
  1. Provision of guarantees for women’s equal rights and their right to free participation in political and social affairs of the country
  1. Protection of the right to free participation in political, civil, cultural and human rights activities, without the fear of persecution
  1. End of foreign interference in the internal affairs of Afghanistan by all countries, in particular the United States of America
  1. Protection of the moral and material gains of the past twenty years achieved through Afghan effort and sacrifice
  1. Condemnation of American officials’irresponsible statements on Afghanistan and prevention of their interference to arm proxy groups and ignition of civil war

فراخوان ملی. شنبه ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱

دوستان قرار ما یازدهم سپتمبر 2021 در پشتیبانی از خواسته های برحق زنان ، دختران شجاع داخل و خارج کشور و مردم ما در داخل کشور برای کسب آزادی و جنبش “آزادی ” جوانان سرزمین ما در داخل کشور، اروپاو سراسر جهان و اعتراض به حاکمیت قرون وستائی طالبان و باداران امریکائی و پاکستانی آنها در شهرهای مختلف اروپا.( ادرس محل تجمعات اعتراضی در برشور های ضمیمه است). هالند : امستردام و روتر دام و يك كنفرانس مختلط افغانها و هالندي ها جنوب شرق هالند سويدن: استكهلم ، گوته بوري ، مالمو، او ميو ( برشور او ميو زير عنوان در پشتيباني از جنبش آزادي المان : هامبورگ ، هانور ؛ برلین فرانكفورت، شهر لمبورگ، گیسن و شايد هم شهرهاي اطريش : ويانا انگلستان: لندن

ملت آزاده پرور افغان

ملت آزاده پرور افغان!
تو آزاده یی و برای آزادگی به پا خیز ، آزاده را نشاید ها  و نباید ها داغ ننگین اسارت است.
روز ۱۱ سپتامبربه ساعت ۲ بعد از ظهربه موزیم پلین امستردام بیا تا در مظاهره شیپور گلوی خفه شده یی مادر وطنت شوی !
بیا و درس عبرت آزادگی افغانی را به تجاوزگران امریکا و پاکستان و‌ طالبان ده!
بیا و لکه ننگ بقدرت رساندن مجدد طالبان  را که غیرت، ننگ و قلب هر هموطنت را پاکستان داغدار کرده است از جبین شرافتت بزدای!
بیا و خورشید آزادی را از پشت کوه بردگی بیرون آر!

سکوت ما بردگی و بربادی ماست!!!
همت و مبارزه ما نجات و آزادی ماست!!!

نوت : در این مظاهره ملی مقتضی فقط بیرق سه رنگ ملی را که ضامن وحدت ماست بر می افرازیم. لذا از بلند کردن  لوگو‌ ها و بیرق های سیاسی و حزبی جداً خود داری میکنیم.

Upprop till stöd för afghanka folket

Upprop till stöd för afghanka folket

Kära afghaner och alla andra som älskar Afghanistan!

The Federation of Afghan Resident Organizations in Europe (FAROE) ber dig härmed varhelst du än är, att förenas med oss i en gemensam och solidarisk protestkampanj den 11e september 11 år 2021. Vi riktar oss mot regeringarna i USA och Pakistan, de länder som förorsakat den pågående humanitära, politiska och mänskliga rättighets-krisen i Afghanistan.

Det som hänt i vårt land de senaste veckorna är en massiv humanitär tragedi. Alla de rättigheter och friheter som afghaner i landet erövrat hotas nu after talibanövertagandet den 15e augusti. Vår nationella flagga har ersatts av talibanernas flagga.

Alltmedan vårt folk brinner i krigets eld med påföljande hemlöshet och miljoner afghaner förlora sina rättigheter och friheter, försöker några som kallar sig Afghanistanexperter att rättfärdiga västs diplomatiska, politiska och underrättelsemässiga misslyckande i Afghanistan, genom att antyda att majoriteten av Afghaner delar samma syn som Talibanerna på saker som kvinnors rättigheter och medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en helt oriktig bild av afghansk mentalitet. Våra vänner i Väst har en moralisk skyldighet att låta vårt progressiva och frihetsälskande folks sanna röst höras över världen.

Den 11e september är det datum som de två senaste decenniernas händelser är knutna till är rätta tillfället att i olika städer demonstrera samtidigt mot USA för att de berett väg för talibanernas återkomst och gentemot Pakistan för att de mentorerat och sponsrat Taliban och andra terroristgrupper i vår region.

Vi vädjar till fredsgrupper och andra som älskar Afghanistan att förena sig med oss.

Hittills har afghanska organisationer i Hague och Amsterdam (Nederländerna), Berlin och Hanover (Tyskland), London (UK), Stockholm, Malmö and Göteborg (Sverige) samt Oslo (Norge) uttryckt redobogenhet att stå värd för och organisera demonstrationer i sina respektive städer.

Vi vädjar till alla afghaner, politiker, och människor I värdländerna såväl som MR- aktivister att organisera liknande demonstrationer på denna dag i sina egna städer eller ansluta sig till närmsta demonstration.

För information och koordination var vänlig kontakta FAROE på e-post adressen nedan.

Datum för demonstration den 11 september

Kl 14:00 – 17:00

OBS: Information med detaljer kommer inom närmsta dagarna.

فراخوان ملی

فراخوان ملی

پانزده اگست ۲۰۲۱

هموطنان گرامی مقیم خارج،

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) شما را فرامیخواند تا بتاریخ ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱ ، یکصدا و هماهنگ علیه عاملین اصلی بحران بشری، سیاسی و حقوق بشری که به مقتضای منافع استراتیزیک امریکا، توسط پاکستان برمردم افغانستان تحمیل شده، در هر جائی که هستید، دست به تظاهرات اعتراضی بزنید!

آنچه طی چند هفتهٔ اخیر در کشور ما اتفاق می افتد عبارت است از تراژیدی یزرگ انسانی و تبدیل شدن خطربالقوه ای که همه حقوق و آزادی های افغانهای داخل کشور را تهدید میکرد، به یک خطر بالفعل ومسلط.

در حالیکه مردم ما در آتش جنگ و بی خانمانی ناشی از آن میسوزند و میلیونها افغان در سوگ حقوق و آزادی های شان نشسته اند، برخی از به اصطلاح افغانستان شناسان میکوشند دررسانه های غربی، برای توجیه ناکامی های دیپلماتیک، سیاسی و استخباراتی و خروج بدون قید وشرط دولت های شان چنین وانمود کنند که اکثریت مردم افغانستان مواضع فکری مشابه با طالبان دارند و با بقدرت رسیدن آنها مشکلی ندارند. این یک ذهنیت سازی منفی در مورد مردم افغانستان است. ما افغانهای مقیم اروپا وظیفهٔ اخلاقی و ملی داریم تا صدای مردم ترقیخواه و آزادیخواه خود را به گوش جهانیان برسانیم. 

بیائید  بتاریخ ۱۱ سپتمبر، روزی که حوادث دو دههٔ اخیرافغانستان با آن گره خورده است، همراه با نیروی های ضد جنگ و آنعده مردم اروپا که  افغانستان را دوست دارند، همزمان در شهر های مختلف اروپا دست به تظاهرات یزنیم.  تا حال نهاد های افغانی درشهر های دنهاخ و امستردام (هالند)، برلین، هامبورگ و هانوور (آلمان)، لندن (انگلستان)، استکهلم، مالمو وگوتنبرگ (سویدن)، اوسلو (ناروی) ابراز آمادگی برای میزبانی تظاهرات در  این روزدر شهر های خود کرده اند. همه افغانها، دوست داران افغانستان و فعالین حقوق بشر را فرا میخوانیم تا با کنار گذاشتن همه ملاحظات دیگر ، دست بکارشده میزبان همچو تظاهرات در این روز در شهرخود شده و یا درنزدیکترین تظاهرات اشتراک کنند. برای معلومات و هماهنگی به نشانی مندرج ذیل این صفحه تماس بگیرید.

تاریخ تظاهرات: ۱۱ سپتمبر۲۰۲۱

وقت: از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۵ عصر

عند الموقع فراخوان دومی با جزئیات بیشترعنوانی هموطنان عزیز ما منتشر خواهد شد

کمیتهٔ اجرائیهٔ فارو

A Call for demonstration

A Call for demonstration

18-08-2021

Dear Afghans living abroad,

The Federation of Afghan Resident Organizations in Europe (FAROE) calls on you, wherever you are, to join us in protest campaign, in  sphere of solidarity and unity on September 11, 2021 against the governments of US and Pakistan, the countries that caused the ongoing humanitarian, political and human rights crisis in Afghanistan.

What happened in our country in the last few weeks, is a massive humanitarian and human rights tragedy. All the rights and freedoms of Afghans living inside the country are under threat after Taliban takeover in Afghanistan on August the 15th .  The national flag is replaced by the Taliban flag.

As our people burn in the flames of war and the resulting homelessness, and millions of Afghans mourn their rights and freedoms, some so-called Afghanistan experts try to justify the western diplomatic, political, and intelligence failures in Afghanistan, by implying that the majority of Afghan people have the share the same views with the Taliban on issues such as women rights and civil rights.

This is an unjust picture of the Afghans mentality. Our compatriots living in the west,  have a moral duty to let the voice of our progressive and freedom-loving people be heard by the world.

September the 11th , the day that the events of the last two decades in Afghanistan are tied to, is the right moment to demonstrate simultaneously in different cities against the USA for paving the way for the return of the Taliban and against Pakistan for being the mentor and sponsor of the Taliban and other terrorist groups in our region. We call upon anti-war groups and other people who love Afghanistan to join us.

So far, Afghan organizations in The Hague and Amsterdam (Netherlands), Berlin, Hamburg and Hanover (Germany), London (UK), Stockholm, Malmo and Gothenburg (Sweden) and Oslo (Norway) have expressed readiness to host and organize demonstrations in their cities. We call on all Afghans, politicians and people of the host countries and human rights activists to organize such demonstrations on this day in their own city or join the nearest demonstration. For information and coordination, contact FAROE on the e-mail address below this page.

Demonstration date: September 11, 2021
Time: from 2 pm to 5 pm
1 2 3 4 32