فراخوان ملی. شنبه ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱

دوستان قرار ما یازدهم سپتمبر 2021 در پشتیبانی از خواسته های برحق زنان ، دختران شجاع داخل و خارج کشور و مردم ما در داخل کشور برای کسب آزادی و جنبش “آزادی ” جوانان سرزمین ما در داخل کشور، اروپاو سراسر جهان و اعتراض به حاکمیت قرون وستائی طالبان و باداران امریکائی و پاکستانی آنها در شهرهای مختلف اروپا.( ادرس محل تجمعات اعتراضی در برشور های ضمیمه است). هالند : امستردام و روتر دام و يك كنفرانس مختلط افغانها و هالندي ها جنوب شرق هالند سويدن: استكهلم ، گوته بوري ، مالمو، او ميو ( برشور او ميو زير عنوان در پشتيباني از جنبش آزادي المان : هامبورگ ، هانور ؛ برلین فرانكفورت، شهر لمبورگ، گیسن و شايد هم شهرهاي اطريش : ويانا انگلستان: لندن

FAROE Annual Conference 19-10-2019

Op 19 oktober 2019 was de jaarlijkste conference van FAROE in Leiden. Deze conference was extra speciaal, omdat het de 100ste verjaardag was van de onafhankelijkhied van Afghanistan. Er waren rond de 140 mensen vanuit verschillende landen in Europa gekomen. Er waren verschillende wetenschappers en experts met verschillende achtergronden gekomen. De conference was in een wetenschappelijke en academische omgeving, met sprekers die de resultaten van hun onderzoek en studies presenteerden aan het publiek.

De voorzitter van FAROE, Luna Wali, opende officeel de conference met een speech. In het begin bedankte en verwelkomde zij het publiek dat uit verschillende Europese landen is gekomen. Zij herinnerde zich vervolgens de terugkeer van de onafhankelijkheid en bracht vervolgens enkele hervormingen tot uitdrukking. De voorzitter van de federatie riep het publiek allemaal op om bij te dragen aan de vragen, antwoorden en de resultaten van de conferentie, zodat de wetenschappelijke conferentie vruchtbare resultaten zal opleveren.

Daarna hield Dr. Hanan Roustai een toespraak. Hij is een wetenschapper en schrijver, woonachtig in Duitsland. Zijn lezing ging over de onafhankelijkheid en de armoede. Dr. Roustai onderzocht eerst de resultaten van hun onderzoek naar de oorzaken van armoede in Afghanistan en de groeiende grafieken van armoede in de komende 18 jaar. Door gebrek aan economische kansen, een corrupte en werkloze overheid, plunderingen en behoefte aan buitenlandse hulp, leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Wereldwijd leven een miljard mensen onder de armoedegrens en 2,1 miljard mensen leven met minder dan twee dollar. De helft van de wereldbevolking (waaronder 3 miljard mensen in Azië) leeft met een armoederisico of in de buurt van de armoedegrens. Afrika heeft een hoger armoedecijfer. Maar de belangrijkste vraag is waarom?

De relatie tussen onafhankelijkheid en armoede was een centraal thema van de lezing. Hij voegde eraan toe dat onafhankelijkheid het tegengif voor armoede is, waarom het Faithful-tijdperk en de progressieve hervormingen werden vernietigd door kolonialisme, en dat interne overheersing een grote les is dat verband houdt met onafhankelijkheid en vrijheid.

Professor Tordiqol Meimenegy, een wetenschapper en schrijver gevestigd in Denemarken, gaf daarna een lezing over de vrijheid in de gevangenschap van de onafhankelijkheid.  Professor Meimenegy begon zijn debat over de onafhankelijkheid en vrijheid. ‘Wanneer we spreken over de 100ste verjaardag van de onafhankelijkheid, moeten we zien dat we twee concepten van tijd, plaats en onafhankelijkheid in ons land hebben gehad en in welke omstandigheden onafhankelijkheid is ontstaan. De constitutionele beweging en het verkrijgen van onafhankelijkheid moeten de basis leggen voor verandering, en het resultaat is dat het menselijk leven transformeert, dat het garandeert voor zijn duurzaamheid en dat het niet veroordeeld wordt tot mislukking. Als het om helden gaat, worden soms de belangrijkste helden vergeten.’ Er werd toen ook gesproken over de oorzaken van de ineenstorting van de Ammani-regering en andere kwesties. Hij vervolgde zijn discussie over de rol van kolonialisme en tirannie en de vernietiging van onafhankelijkheid en rechtvaardigheid, in de hoop dat dergelijke bijeenkomsten de deur konden openen voor alle vormen van gevangenschap.

Professor Akbar Zamien, een Franse advocaat en auteur, gaf vervolgens een lezing over de juridische evaluatie van de onafhankelijkheid. Als wetgeleerde presenteerde de professor zijn onderzoek naar onafhankelijkheid op basis van juridische kwesties. Aanvankelijk sprak hij over internationale terminologie en verbanden, en boden ze verschillende definities van onafhankelijkheid, vrijheid, autonomie etc. Prof. Zamien voegde eraan toe dat de definitie van onafhankelijkheid verschilt in termen van intergouvernementele rechten in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Vervolgens kwam Massoud Qane op het podium. Hij is een Duitse dichter en schrijver. Zijn lezing ging over het  verhaal van Mohammad Wali Khan Darwazi, minister van Buitenlandse Zaken en de Monarch in de Amani-periode. Professor Qane, de kleinzoon van Mohammad Wali Khan, sprak eerst over de geschiedenis van zijn familie, gevolgd door het werk van Mohammad Wali Khan en zijn reizigers die naar verschillende landen over de hele wereld zijn gereisd om de onafhankelijkheid van Afghanistan te erkennen en zijn internationale betrekkingen te versterken. Een memoire van de rechtszaak tegen Mohammad Wali Khan in de tijd van Nader Khan verklaarde dat tijdens de rechtszaak ‘Mohammad Wali Khan niet alleen verantwoordelijkheid nam voor alles wat hij deed, maar ook verantwoordelijkheid nam voor alles wat Amanullah Khan deed.’

Hij verwees vervolgens naar verschillende berichten die koning Amanullah Khan naar Nader Khan had gestuurd met betrekking tot de vrijlating van Mohammad Wali Khan aan Kabul, en waar Nader Khan geen aandacht aan had besteed.

Er is ook gesproken over de uitvoering van Mohammad Wali Khan, en meer recentelijk zijn opvattingen over onafhankelijkheid en vrijheid in een filosofische en politieke dimensie, met betrekking tot de onafhankelijkheid en het recht op natuurlijke vrijheid van mensen geboren uit een moeder van gelijke menselijke waarde. Maar het zijn de regeringen die restrictief zijn over de rechten van het volk, en in het geval van Afghanistan wordt de kwestie van de collectieve rechten van het volk van vandaag overgenomen door twee grote sociale groepen.
De samenzweringen binnen de koninklijke familie en de interventies van de religieuze leiders uit die periode zijn ook dingen om te onthouden in verband met de problemen van koning Amanullah Khan.

Dr. Safi Wahab gaf vervolgens een presentatie. Hij is een medische wetenschapper en muzikant, woonachtig in Duitsland. Zijn presentatie ging over de psychologie en de onafhankelijkheid. Dr. Wahab presenteerde zijn presentatie met een artistieke stem. Ze spraken wijselijk over de revolutie en vrijheid, en de rol ervan in het sociale en persoonlijke leven. De kracht van woorden, afbeeldingen, objecten, gedachten, emoties etc. Op een mooie en indrukwekkende manier vervolgde hij zijn discussie. Zijn toespraak kan als volgt worden samengevat: Een persoon die niet emotioneel onafhankelijk en onafhankelijk in zichzelf is, ondanks zijn vrijheid en onafhankelijkheid, zit altijd niet vrij.

Na een korte pauze werd een video getoond over een gesprek met prinses Hendieh d’Afghanistan, de dochter van Shah Amanullah Khan. In het begin was zij blij deze historische dag te kunnen feliciteren aan alle mensen in Afghanistan, vooral de wetenschappers die aanwezig waren op de conferentie, en om vervolgens de vragen te beantwoorden. Een citaat van koning Amanullah Khan was dat hij het wapen zou neerleggen en de pen in bezit zou nemen omdat analfabete mensen in een land nooit bevrijd kunnen worden. Aan het einde van het interview vertelde zij: ‘Het is gemakkelijk voor de buitenlandse soldaten om naar Afghanistan te komen, maar verblijf in Afghanistan is onmogelijk. Niemand kan in Afghanistan blijven. Het Afghaanse volk is altijd sterk geweest. Eeuwenlang durfde het Afghaanse volk en iedereen was net zo moedig als mijn vader…’ Deze video is ook beschikbaar op www.faroe.info.

Na de video was er een pauze waarin er werd gegeten. Er was traditioneel Afghaans eten met traditioneel Afghaanse muziek als achtergrondmuziek.

Na de pauze was er tijd om vragen te stellen aan de mensen die een toespraak of presentatie hadden gegeven. Er was eerst een korte lezing door Dr. Aziz Gardiezy, die een gerenommeerd wetenschapper is. Vervolgens konden er vragen gesteld worden, waarbij er op sommige momenten goede discussies waren. Toen er geen vragen meer waren, kregen de sprekers een boek van de organisatie. Ingenieur Ahmad Shirzad gaf dit boek, dat werd geproduceerd uit de FAROE Conference 2018. De conferentie heette in Nederland ‘Globalisering, Veiligheid en Migratie in Afghanistan’. In het Engels heette het boek ‘Afghanistan: Globalization, Security and Emigration’.

Vervolgens zong Safi Wahab, één van de bekendste westerse muziekartiesten van Afghanistan die al 20 jaar op de conferenties van FAROE zingt, een aantal nummers. Ook waren er een aantal dichters die hun gedichten voorlazen: Lady Saleha Waheb Wassel, Massoud Ghane, Dhr. Najieb Rawshan, Ingenieur Liyaqat Lali, Dhr. Madad, Tania Akefi, Moska Farhoed.

Als laatste gaf Ali Daliry een presentatie en deelde hij certificaten uit aan verschillende artiesten. Een biografie van elke artiest werd op het scherm vertoond en dhr. Daliry gaf uitleg over hun werk en programma. 9 mensen uit de serie ‘Ashta Khashod’ en 3 mensen hadden betrekking op de serie ‘Zabane Zargari’. De certificaten werden gestuurd naar Herat/Afghanistan. De volgende mensen kregen een certificaat:

 1. Dhr. Abdul Rashid Azimi
 2. Mevrouw Fatemeh Hosseini
 3. Dhr. Fieruz Melaykeh
 4. Dhr. Ali Yaghobi
 5. Dhr. Mostafa Etemadi
 6. Dhr. Abdul Qadir Arabzadeh
 7. Dhr. Mahbob Behnam
 8. Dhr. Sayed Agha Sayin
 9. Dhr. Hassan Rahmati
 10. Dhr.  Somayeh Rasuli (Fareshteh)
 11. Dhr. Habibullah Farahi
 12. Dhr. Ahmad Zarabi

Metra Daliry, 28-10-2019


جهت مشاهده گزارش کامل کنفرانس “مروری بر استقلال و اصلاحات امانی” لطفاً در اینجا اشاره نمایید

Ali Daliry ontvangt Koninklijke Onderscheiding

De heer Ali Daliry, bestuurslid FAVON, ontvangt Koninklijke Onderscheiding

03-05-2019

Ter gelegenheid van Koningsdag, wordt jaarlijks koninklijke onderscheiding toegekend door zijne majesteit de Koning aan burgers met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Op vrijdag, d.d. 26 april 2019 werd de bijzondere koninklijke onderscheiding, namelijk “Ridder in de orde van Oranje Nassau” met daarbij behorende siersels uitgereikt door dhr. Emile Roemer, burgemeester van Heerlen an de heer Ali Daliry. De heer Daliry werd in deze gelegenheid bedankt door de heer Roemer voor zijn vele verdiensten en maatschappelijke inzet. Ontvangen van z’n onderscheiding is een eer, niet alleen voor de heer Daliry en zijn gezin, maar ook voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland.

Heer Daliry is geboren en getogen in de stad Herat in Afghanistan. Daar heeft hij zijn middelbaar en hoger onderwijs afgerond.  in 1997 ontvluchtte hij zijn vaderland en kreeg asiel in Nederland. Na volgen van cursussen Nederlandse taal en computeropleiding in Maastricht, werkte hij enkele jaren als Netwerk- & Systeembeheerder bij het Missionair Centrum en het Centrum voor Diversiteit in Heerlen. Sinds 2007 runt hij een eigen onderneming.

Zijn maatschappelijke en vrijwillige werkzaamheden zijn o.a.:

 • Medeoprichter van het Afghaans Sociaal en Cultureel Centrum in Heerlen e.o.
 • Medeoprichter en eindredacteur van een Afghaanse blad, Armane Afghaan.
 • Medeoprichter en thans voorzitter van het Solidariteitscomité Afghanistan-Nederland (SCAN).
 • Medefinanciering en oprichting van een meisjesschool in Herat.
 • Medewerker Meldpunt Antidiscriminatie Heerlen.
 • Bestuurslid van Federation of Afghan Refugee Organisations in Europe (FAROE).
 • Bestuurslid van Federatie van Afghaanse Vluchtelingenorganisaties in Nederland (FAVON).
 • Voorzitter van Groen Links in Parkstad Limburg.

Heer Ali Daliry is getrouwd en is vader van drie prachtige kinderen.

Op vrijdag 3 mei werd deze heugelijke gebeurtenis tussen 18:00 en 22:00 uur in Gemeenschapshuis ‘t Leijehoes  te Heerlen door de familie en vrienden van dhr. Daliry feestelijk gevierd. Avondprogramma werd gepresenteerd door Navid Daliry, de zoon van Ali Daliry. Hij nodigde de heer Ali Daliry uit om de programma met zijn woorden te openen. De heer Ali Daliry bedankte de aanwezigen, namelijk de vertegenwoordigers van diverse instanties, organisaties, politieke partijen, de Federaties van Afghaanse vluchtelingenorganisaties in Europa en in Nederland (FAROE en FAVON) voor hun deelname. Hij spraak speciale dankbaarheid uit, aan zijn vrouw. “zonder haar steun kon ik deze fase niet bereiken”, zei hij. Hierna werd het woord gegeven aan de heer Stefan Bloem van GroenLinks Heerlen en later aan dhr.( ) vertegenwoordiger van Stichting Mondriaan, Zuid Limburg. Beide sprekers feliciteerden de heer Daliry met zijn Koninklijke Onderscheiding. Ze hadden goede woorden over de heer Daliry en wensten hem meer succes en in het leven.

De heer Ahmad Shirzad voorzitter van FAVON kreeg daarna het woord. Hij las de felicitatiebrief van het bestuur van FAVON gericht aan de heer Daliry voor. Daarna gaaf hij aan dat hij persoonlijk onder de indruk is van wat de heer Daliry heeft naast zijn betaald werk en later onderneming, op vrijwillige basis voor de gemeenschap in Heerlen en voor school kinderen in Afghanistan bereiket. Dhr Shirzad benadrukte dat dhr Daliry in 2009 in een FAROE wedstrijd voor projecten uitgevoerd in Afghanistan, de winnaar was geworden van de hoogste prijs. Mevrouw Lona Wali voorzitter van FAROE was de volgende spreker. Zij feliciteerde de heer Daliry en vertelde goede woorden over zijn werk binnen het bestuur van FAROE. Mevrouw Wali eindigde haar woorden met het geven van een bos bloemen aan de heer Daliry, namens het bestuur van FAVON. Hierna feliciteerde Dhr Azami , eerste secretaris van de Ambassade van Afghanistan in Nederland de heer Daliy. De avondprogramma wed verder voortgezet met dineren en feesten.

FEDERATTIE VAN AFGHAANSE VLUCHTELINGENORGANISATIE IN NEDERLAND (FAVON)

European Conference “Afghanistan after 2014”

European Conference “Afghanistan after 2014”

Discussing the past, a glance to the future perspectives

14/12/2013

On 14 December 2013, representatives of more than a 130 cultural, social and political organizations from Afghanistan, Germany, Holland, the United Kingdom, France, Spain, Sweden, Denmark, Austria, the United States and Afghanistan gathered in an international conference about Afghanistan held in the DFD Hall in the city of The Hague. This conference discussed the developments since the fall of Taliban regime in Afghanistan and the existing perspectives and threats in the economic, social, judicial and security area that may arise in the aftermath of the 2014 planned withdrawal of the majority of foreign troops from Afghanistan.

The conference was inaugurated by the Chairperson of the Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe, who, prior to her opening speech, observed a minute of silence to mourn the deaths of tens of thousands of political detainees killed by the communist and other groups governing Afghanistan during the past three-and-a-half decades. Special attention was paid to the deaths of 5000 political prisoners during 1978-1979 named in the list of deaths published recently by the Attorney-General of the Netherlands.

 

After summing up the situation in Afghanistan, the Chairperson spoke about FAROE’s activities from the 2011 FAROE conference in Bonn to the 2013 conference “Afghanistan after 2014”, in particular emphasizing that Afghanistan had experienced a certain level of reconstruction and social development in some areas in the past 12 years. These developments remained, however, on the surface and did not meet the fundamental needs of the people of Afghanistan. The fact that the Afghan government and its allies prioritized their own interests over those of the people of Afghanistan had resulted to this situation.

Other speakers of the conference discussed the current political, economic and social situation of Afghanistan, the urgent need for transitional justice and the perspectives in these areas after 2014. Subsequently, the representative of the Swedish Committee for Afghanistan (SCA) explained the activities and viewpoints of the SCA in current and future years in Afghanistan.

Participants debated in four separate workshops the economic, security, women and transitional justice situation in Afghanistan. They explored the actual information they had about the situation in Afghanistan in order to make the debate as relevant to the existing situation on the ground.  Finally in plenary session, participants discussed the results of the workshops and approved the following resolution, comprising nine sections, with overwhelming majority.


Resolution “Afghanistan after 2014”

 

The participants of the “Afghanistan after 2014” Conference,

 

Reaffirming its previous resolutions on Afghanistan,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Afghanistan,

Stressing the fact that Afghanistan continues to face significant challenges in its reconstruction process and that basic human rights and needs of its people still have not been met,

I

Deeply concerned by the fact that war criminals and human rights abusers still dominate the legislative, executive and judiciary powers of the State of Afghanistan, and that the refection of this bitter reality is more obvious in the provincial and district levels,

Convinced that the existence of a small number of tolerated technocrats does not change the nature of those institutions,

Bearing in mind that the withdrawal of foreign troops will be completed in 2024 if not in 2014,

1. Recommends self-sufficiency while the proud nation plans its future;

2. Encourages to bring the current multi-dimensional dependency of Afghanistan on foreign aid to a gradual end;

3. Strongly believes in the capacity of the Afghan people to function as a powerful engine in pushing forward the constructive developments, and in preventing the unwanted tendencies and developments, may they occur in the aftermath of 2014 withdrawal of foreign combat troops;

4. Reaffirms the great responsibility of the young generation of Afghanistan in this regard, consisting of more than 60 to 70% of the population of Afghanistan;

5. Further reaffirms that the talented young generation can, under the guidance of its educated and highly qualified members and exploring its scientific, management and technological capacities, change the process ahead to a systematic and modern progressive process;

6. Calls upon Afghan intellectuals and professionals abroad to establish connection channels with this generation for the exchange of knowledge and experience on professional and other matters concerning our national interests.

II

Reaffirming that security is the basic need of the Afghan people,

 

1. Stresses that the culture of impunity and extreme fraud in security and judicial departments form the internal basis for insecurity;

 

2. Stresses also that the external reason behind the insecurity of Afghanistan is the proxy war organized by the Pakistani Inter Service Intelligence (ISI) using the Taliban against the people of Afghanistan and against international peace and security;

 

3. Deeply regrets that one of the causes of the continuation of war is the decline in trust of the people in the government of Afghanistan;

 

4. Strongly condemns the possible role of double game policies of different foreign intelligence agencies in the region in this regard;

 

5. Expresses its grief that the majority of the victims of war belong to Afghan youth and reaffirms that by rejecting their participation in the proxy war, youth can contribute in the peaceful removal of insecurity in Afghanistan.

 

III

 

Reaffirming the close interrelation between law enforcement, social peace and transitional justice,

 

Reaffirming also that the reluctance in the application of transitional justice has led to the current culture of impunity for powerful members of society and that this culture of impunity has given criminals of all sorts, including war criminals, a free hand to continue terrorizing society, break its laws, norms and values and plunder private and public properties,

 

Stressing that unpunished war criminals are founders and leaders of all mafia groups in the country,

 

Stressing also that the application of transitional justice will lead to the draught of the roots of the existing mafia groups and in addition to this will gave different parts of the Afghan society the possibility to close the bloody pages of the past three and half decades in a manner acceptable to all groups in the society,

 

1. Deeply regrets that the Afghan government and its international supporters are engaged in some sort of collaboration with warlords and war criminals;

 

2. Strongly condemns that, as a consequence, the Afghan government is therefore not ready to give a green light to the publication of the 800-page rapport written by commissioners and officers of the Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) and is reluctant to accept responsibility for bringing the perpetrators of war crimes and human rights abuses to justice;

 

3. Affirms that only a strong movement of justice-seekers can force the government and its allies to take serious steps towards application of transitional justice;

 

4. Emphasizes that the lists of more than 5000 political prisoners killed in 1978-1979 by the communist regime, published recently by the office of the Attorney-General of The Netherlands, are a strong document for victims living within the European Union;

 

5. Calls upon Afghan communities in all Member States of the European Union to ask the authorities of their host countries to recognize the killings of these 5000 political detainees as a crime against humanity, and to bring the criminals residing in the Member States of the European Union to justice.

 

IV

 

Mindful of the fact that Afghan farmers across Afghanistan have criticized the small projects of the “National Solidarity Program” as being applied in the absence of economic infrastructure and that they requested the international community to pay serious attention to the infrastructures of the economy,

 

Acknowledging the vast efforts and investments of the international community in rebuilding roads, bridges and infrastructure for the distribution of electricity,

 

Mindful however that agriculture, as the main traditional source of income-generation, has received little attention,

 

1. Recognizes that the current economic system in Afghanistan is based on the neoliberal thoughts and that application of these thoughts in Afghanistan has brought the national economy on the eve of collapse, without consideration to the fact that economic thoughts and methods have to be applied in a creative manner in Afghanistan;

 

2. Urges that the way out of this deadlock is the application of a National Strategic Plan based on relative self sufficiency, multiple products economy, basic necessities, stimulation of the production of tax-free export articles, plans for stimulation of industries and prevention of transfer of surplus value abroad.

 

V

 

Deeply concerned that foreign embassies of some countries based in Kabul have unlimited freedom in hiring spies and bribing media for creating internal conflict among different ethnic and religious groups in Afghanistan,

 

1. Calls upon the duty of Afghans inside and outside Afghanistan to neutralize these plans by remaining loyal to the national unity of all Afghans;

 

2. Reaffirms that media inside and outside Afghanistan have a moral responsibility to observe and stimulate national unity in their broadcasts and should be held to the highest professional standards of journalism and ethics.

 

VI

 

Alarmed by the fact that reforms introduced in the last 12 years to improve the situation of women have had little viable results due to the lack of a comprehensive national educational program for changing the mentality of the people over the role and rights of women, as well as the absence of a national plan for supporting the economic independence of women,

 

1. Recommends the following additional points to provide women with legal, social and physical security:

(a) Incorporating legislation of international treaties on women, including CEDAW, in domestic law;

(b) Reinforcing the ‘Law on violence against women’;

(c) Encouraging more public awareness by media and civil society and providing basic information on the rights of women;

(d) Encouraging Afghan Women groups in Europe to play an active role in putting pressure on the governments of their host countries to condition their foreign aid to the government of Afghanistan on taking real steps towards the improvement of the status of women.

 

VII

 

Reaffirming that the existence of a young generation as the absolute majority of the population has given Afghanistan the privilege of having a young population consisting of men and women enjoying modern education, professional capacities, motivation and energy,

 

Reaffirming further that the youth are the saviors of the favorable values and achievements of Afghanistan,

 

Hopeful that the Afghan people and its young generation have the capacity to overcome the challenges ahead,

 

Underlining the awareness of the young generation that it owes its existence to the people and their common interests and that seeking a solution for the challenges this generation is faced with is a priority for the people of Afghanistan,

 

Mindful of the fact that chronic unemployment among the youth is caused by the lack of governmental plans to generate work for them and the reluctance of the international community in financing big infrastructural projects,

 

Deeply concerned by the repercussions of unemployment, which has forced a small part of the youth to use drugs, join the armed opposition or leave the country,

 

Recommends urgent attention to this situation.

 

VIII

 

Deeply regrets that more than one thousand historical monuments and landmarks are exposed to destruction, as recently confirmed to foreign donors by the Minister of Information and Culture,

 

1. Affirms the role and responsibility of the Government of Afghanistan to preserve the cultural and historical heritage of the country and to manage the security and renovation of the priceless historical monuments and landmarks;

 

2. Urges the Government to set priorities, make an achievable plan and start implementing the plan as soon as possible.

 

 

IX

 

Noting the great achievement that millions of Afghan children again have the opportunity, after 12 years, to go to school,

 

Recognizing that more and sustained efforts are needed in this regard, particularly in view of the 5 million children who are still deprived from education, including thousands of street children who became victims of abuse, including sexual abuse and abuse by drugs mafia groups,

 

1. Takes note of the fact that basic reform of the human rights situation of children can take years, provided that a balanced national development plan pays sufficient attention to children;

 

2. Expresses its appreciation to those who have made donations to orphanages in Afghanistan;

 

3. Calls upon the Afghan diaspora to make donations to orphanages in Afghanistan, which will contribute to other efforts for short-term solutions.

 

 

Approved by the participants of the

“Afghanistan after 2014” Conference

 

 

The Hague, The Netherlands, 14 December 2013.

 

 

International Conference on ”How to involve people in rebuilding Afghanistan”

Ede, 21 December 2008

Resolution

Following a series of annual conferences, in December 2008, the Federation of Afghan Refugee Organisation in Europe (FAROE) held a conference on participation of Afghan people in reconstruction of the country.

 

In this year’s conference that lasted from 19th to 21st of December 2008, more than 50 representatives of cultural, political and social organization, Sewish Committee for Afghanistan and tens of prominent Afghan personalities living in Europe participated.

Following the assessment of the current situation of the country, the conference expresses its deep concern over the serious status of security, political affairs, poverty and particularly, the growing number of civilian deaths by NATO and Anti Terrorist International Collation.

The conference also condemns the killings of civilians by suicide attackers, bermbombs and beheading of civil servants by the insurgents. .

The conference decisively supports the demonstration by mothers of the victims of three decades of war and violence which was held in front of United Nations office in Kabul.

Participants stressed on the following articles as urgent needs of Afghan society and ways of making the rebuilding efforts sensible for the people. Recommendations of this resolution are adressed to all parties, including Afghan diaspora:

1- Insist on and help with creating economic infrastructure and give full attention to creating job opportunities. Diaspora can assist this process through forming expertise groups of Afghans living abroad;

2- Gain trust of people through provision of fundamental public services on local and national level such as access to electricity, drink and irrigation water. Diaspora can contribute to this process through setting up health clinics etc

3- . Pay attention to spiritual reconstruction of Afghanistan through mass media to heal emotional injuries;

4- Media, including diaspora media should make sincere efforts to increase political awareness of people in order to attain national unity;

5- Campaign for implementation of transitional justice, removing from powerful positions and bringing to justice the war criminals and perpetrators of human rights abuses in Afghanistan;

6- Take part in campaign against corruption;

7- Inisist on basic social reforms to give women the chance of real participation in development of the country..

8- Forming Inter- Afghans Peace Jirga’s among Afghans living outside the country in order to put coordinated pressure on policy makers of the countries and organisations which are involved in development aid in Afghanistan;

9- Diaspora should provide facilities for making contact and sharing information between Afghan youth, teenagers and children who are living outside the country and those living inside Afghanistan.

10- Creating a diaspora information bank through a website by the help of FAROE to set database of capacities and talents;

 

The ten articles in the above resolution were agreed on unanimously.