فراخوان ملی. شنبه ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱

دوستان قرار ما یازدهم سپتمبر 2021 در پشتیبانی از خواسته های برحق زنان ، دختران شجاع داخل و خارج کشور و مردم ما در داخل کشور برای کسب آزادی و جنبش “آزادی ” جوانان سرزمین ما در داخل کشور، اروپاو سراسر جهان و اعتراض به حاکمیت قرون وستائی طالبان و باداران امریکائی و پاکستانی آنها در شهرهای مختلف اروپا.( ادرس محل تجمعات اعتراضی در برشور های ضمیمه است). هالند : امستردام و روتر دام و يك كنفرانس مختلط افغانها و هالندي ها جنوب شرق هالند سويدن: استكهلم ، گوته بوري ، مالمو، او ميو ( برشور او ميو زير عنوان در پشتيباني از جنبش آزادي المان : هامبورگ ، هانور ؛ برلین فرانكفورت، شهر لمبورگ، گیسن و شايد هم شهرهاي اطريش : ويانا انگلستان: لندن

ملت آزاده پرور افغان

ملت آزاده پرور افغان!
تو آزاده یی و برای آزادگی به پا خیز ، آزاده را نشاید ها  و نباید ها داغ ننگین اسارت است.
روز ۱۱ سپتامبربه ساعت ۲ بعد از ظهربه موزیم پلین امستردام بیا تا در مظاهره شیپور گلوی خفه شده یی مادر وطنت شوی !
بیا و درس عبرت آزادگی افغانی را به تجاوزگران امریکا و پاکستان و‌ طالبان ده!
بیا و لکه ننگ بقدرت رساندن مجدد طالبان  را که غیرت، ننگ و قلب هر هموطنت را پاکستان داغدار کرده است از جبین شرافتت بزدای!
بیا و خورشید آزادی را از پشت کوه بردگی بیرون آر!

سکوت ما بردگی و بربادی ماست!!!
همت و مبارزه ما نجات و آزادی ماست!!!

نوت : در این مظاهره ملی مقتضی فقط بیرق سه رنگ ملی را که ضامن وحدت ماست بر می افرازیم. لذا از بلند کردن  لوگو‌ ها و بیرق های سیاسی و حزبی جداً خود داری میکنیم.

فراخوان ملی

فراخوان ملی

پانزده اگست ۲۰۲۱

هموطنان گرامی مقیم خارج،

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) شما را فرامیخواند تا بتاریخ ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱ ، یکصدا و هماهنگ علیه عاملین اصلی بحران بشری، سیاسی و حقوق بشری که به مقتضای منافع استراتیزیک امریکا، توسط پاکستان برمردم افغانستان تحمیل شده، در هر جائی که هستید، دست به تظاهرات اعتراضی بزنید!

آنچه طی چند هفتهٔ اخیر در کشور ما اتفاق می افتد عبارت است از تراژیدی یزرگ انسانی و تبدیل شدن خطربالقوه ای که همه حقوق و آزادی های افغانهای داخل کشور را تهدید میکرد، به یک خطر بالفعل ومسلط.

در حالیکه مردم ما در آتش جنگ و بی خانمانی ناشی از آن میسوزند و میلیونها افغان در سوگ حقوق و آزادی های شان نشسته اند، برخی از به اصطلاح افغانستان شناسان میکوشند دررسانه های غربی، برای توجیه ناکامی های دیپلماتیک، سیاسی و استخباراتی و خروج بدون قید وشرط دولت های شان چنین وانمود کنند که اکثریت مردم افغانستان مواضع فکری مشابه با طالبان دارند و با بقدرت رسیدن آنها مشکلی ندارند. این یک ذهنیت سازی منفی در مورد مردم افغانستان است. ما افغانهای مقیم اروپا وظیفهٔ اخلاقی و ملی داریم تا صدای مردم ترقیخواه و آزادیخواه خود را به گوش جهانیان برسانیم. 

بیائید  بتاریخ ۱۱ سپتمبر، روزی که حوادث دو دههٔ اخیرافغانستان با آن گره خورده است، همراه با نیروی های ضد جنگ و آنعده مردم اروپا که  افغانستان را دوست دارند، همزمان در شهر های مختلف اروپا دست به تظاهرات یزنیم.  تا حال نهاد های افغانی درشهر های دنهاخ و امستردام (هالند)، برلین، هامبورگ و هانوور (آلمان)، لندن (انگلستان)، استکهلم، مالمو وگوتنبرگ (سویدن)، اوسلو (ناروی) ابراز آمادگی برای میزبانی تظاهرات در  این روزدر شهر های خود کرده اند. همه افغانها، دوست داران افغانستان و فعالین حقوق بشر را فرا میخوانیم تا با کنار گذاشتن همه ملاحظات دیگر ، دست بکارشده میزبان همچو تظاهرات در این روز در شهرخود شده و یا درنزدیکترین تظاهرات اشتراک کنند. برای معلومات و هماهنگی به نشانی مندرج ذیل این صفحه تماس بگیرید.

تاریخ تظاهرات: ۱۱ سپتمبر۲۰۲۱

وقت: از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۵ عصر

عند الموقع فراخوان دومی با جزئیات بیشترعنوانی هموطنان عزیز ما منتشر خواهد شد

کمیتهٔ اجرائیهٔ فارو

قطعنامهٔ کنفرانس

قطعنامهٔ کنفرانس

افغانستان به کدام طرف سوق میشود، دوام نظام فعلی، امارت، سوریه ای شدن یا…؟

هالند، بیست و پنج جولای ۲۰۲۱

به سلسلهٔ  کنفرانس های سالانهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)  بتاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۱، بیست ویکمین کنفرانس خود را  تحت عنوان” افغانستان به کدام طرف سوق میشود، دوام نظام فعلی، امارت، سوریه ای شدن یا…؟ ” بنا به شیوع مجدد مرض کوید ۱۹ در اروپا بصورت آنلاین برگزارشد. بیش از(۴۵) تن ازهموطنان ما شامل دانشمندان، شخصیتهای مستقل سیاسی ، شعرا و نویسنده گان و نمایندگان سازمانهای افغان های مقیم اروپا وداخل کشور اشتراک داشتند. در گام نخست اشتراک کنندگان و سخنرانها به بحث پیرامون انکشافات اوضاع امنیتی اخیر ، تغییرات در جفرافیای جنگ و عوامل آن پرداختند که بصورت مبسوط در ذیل خلاصه میگردد:

وخامت بیشتر وضع امنیتی افغانستان مایهٔ نگرانی شدید هموطنان در داخل وخارج گردیده است . تسلیم دهی ولسوالی ها توسط دولت به طالبان و تسخیر بعضی مناطق توسط مخالفین  باعث وسیع شدن ساحهٔ جغرافیائی حاکمیت نظامی آنان گردید که‌ ظاهراً غیر مترقبه به نظر میرسد ، اما طالبان و حامیان خارجی شان برای این حملات نظامی طی تقریباً دو دههٔ اخیربستر های سیاسی و نظامی  لازم را بتدریج اما بگونهٔ استراتیژیک ایجاد کرده بودند. بستر سازی استخباراتی از طریق به خدمت گرفتن افرادی از اقوام مختلف در ولسوالی ها و شهر ها در سرتاسرکشور از یکسو وسرباز گیری نسل جوان از  مدارس دینی که منبع تمویل آنها حامیان منطقوی و بین المللي طالبان است از جانب دیگر.

 با وصف هشدار های قبلی که قطعنامه کنفرانس های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فارو هم بخشی از آن بود، دولت افغانستان و حامیان بین المللی اش در محدود ساختن زمینهٔ فعالیت وسیع  طالبان وحامیان شان اقدام جدی انجام ندادند  و نتیجهٔ این تغافل رامیتوان  امرزو در بدتر شدن وضع امنیتی  در سرتاسر کشور مشاهده کرد.

 طالبان در اطراف ولسوالی ها ، در قریه جات متمرکز بودند ، با کمبود نیروهای دولتی دریک چشم به هم زدن توانستند در جغرافیای نظامی تغییرات ایجاد کنند و ولسوالی های زیادی را ازچنگ دولت در اثر بی کفایتی ، کم کاری و عدم توجه بدست بیاورند ، به گفته شبکه تحلیل گران افغانستان آن مراکز به «سیب های شباهت داشت که با دست میتوان آنرا چید».

مطابق طرح استراتیژیک  استخبارات دول حامی طالبان ، تسخیر مراکز این ولسوالی ها برای مرحلهٔ جنگ روانی چند هفتهٔ اخیرکه هدف عمدهٔ آن تضعیف مورال نیرو های امنیتی و دفاعی و وادار ساختن به تسلیمی یا ترک قطعات شان باشد، عمدا به تعویق انداخته شده بود. با تأسف این تاکتیک دقیقاً سنجیده شده وبرخوردار از کمک عناصرنفوذی در دولت(ستون پنجم)، درشرایطی که استخبارات دولت بخواب تابستانی فرو رفته بود، بسیار کارا واقع شد .  پیشروی نظامی طالبان برعلاوه اینکه به موفقیت سیاسی نه انجامید ، برعکس دول همسایه ، منطقه و سایر قاره ها را متوجه  ساخت که تحریک طالبان میتواند در صورت پیروزی نظامی خطر جدی وبالقوه متوجه آنها باشد. برخی دول منطقه در مورد  پیروزی های نظامی اخیر طالبان خوشنود و راضی به نظر می‌رسند ، که به هر حالت تلاش حامیان طالبان برای پیروزی نظامی این گروه، خطر سوریه ای شدن جنگ افغانستان را به دنبال دارد که برای مردم افغانستان بد ترین سناریومیباشد.  

اشتراک کنندگان کنفرانس با گفتمان وتحلیل ازاوضاع جاری کشور بر نکات ذیل تأکید نمودند :

در حالیکه تا چند هفتهٔ دیگر حضور نظامیان خارجی در افغانستان خاتمه می یابد، ادامهٔ جنگ کنونی که طالبان برای رسیدن به نظام منطبق به خواستهای ایدئولوژیک شان بدان توسل جسته اند  و حامیان طالبان اهداف استراتیژیک شان را به آن وابسته میدانند، برای مردم افغانستان مردود است و کنفرانس آنرا تقبیح میکند. اشتراک کنندگان کنفرانس خواهان آتش بس فوری و بدون قید وشرط توسط طرف های درگیرجنگ کنونی شدند.

·   موافقتنامهٔ دوحه میان امریکا و طالبان در مورد آتش بس یا  تقلیل خشونت در مقابل نظامیان ومردم افغانستان تطبیق نشد ، برعکس خشنونت در برابر مردم چندین مرتبه افزایش یافت

 پاکستان در ظاهر از کمک در مذاکرات حرف میزند اما در عمل برمبنای منافع اشتراتیژیک خود بر آتش این جنگ هیزم می ریزد. یک دنده گی طالبان درمذاکرات و نا دیده گرفتن خواستهای بر حق مردم افغانستان توسط آنها مانع  مهم در راه حل سیاسی افغانستان است. دولت افغانستان نیز بنا بر عدم یکپارچگی میان دولتمردان، ضعف مدیریت و عدم تعهد در حلقات بالائی قوای امنیتی – دفاعی ، و فساد درارکان سه گانهٔ نظام قادر به خاتمه دادن به این جنگ نشده است.

آرمان ما یک افغانستان مستقل، آزاد و مردم سالار، متکی بخود  ، پیشرفته و غیر وابسته است. ما اشتراک کنندگان کنفرانس اصولاً خواستارصلحی هستیم ، که درآن عدالت اجتماعی و حقوق قربانیان جنگ جنایات ۴۲ سال تآمین شود. متأسفانه وضعیت واقعی افغانستان حالا از چنین صلحی فاصلهٔ زیاد دارد. اما خط سرخ مردم افغانستان که ما اشتراک کنندگان این کنفرانس هم جزء آنها هستیم، تضمین حقوق مدنی و سیاسی باشندگان افغانستان بخصوص زنان وکودکان میباشد.

   رهائی۵۶۰۰   زندانی محکوم یا متهم به جرایم سنگین تروریستی که بخشی از آنها جنگجویان خارجی بودند، باعث تشدید خشونت ها گردید. رسانه ها اطلاع میدهند که اکنون طالبان آتش بس سه ماهه با حکومت افغانستان را مشروط به رهائی ۷۰۰۰ زندانی دیگر شان و حذف نامهای رهبران شان طبق تعهدات امریکا از لیست سیاه ملل متحد ساخته اند. کنفرانس با تأکید بر اهمیت دایمی بودن آتش بس، خواستهای فوق طالبان را قبل از وقت میداند. کنفرانس از سازمان ملل متحد می‌خواهد تا برای تآمين امنیت،  صلح و آرامش در افغانستان اقدام جدی نموده و با استفاده از صلاحیت های خویش به طرفین مذاکره فشار بیاورد تا پروسه صلح و مذاکرات از حالت بن بست خارج گردد.

وحدت همه اقوام افغانستان صرف از طریق رعایت اصول  دیگر پذیری سیاسی ، حقوق مساوی ، برابری ، تضمین رُشد متوازن و شایسته سالاری در تقرر در ارگانهای دولتی تأمین شده میتواند. تجربهٔ بیست سال گذشته نشان داده که سهمیه بندی قومی قدرت ، شیوهٔ  ناکام برای تحقق واقعی حقوق اقوام بوده و مانع جدی در راه اسقرار ثبات و قانونیت در کشوراست.

·  کنفرانس  از نقض حقوق بشری درمناطق که تحت کنترول نظامی طالبان  قرار داشته وهم به همین تازه گی ها مناطقی را که زیر نفوذ  شان قرار گرفته است  ، نگرانی شدید خود را اعلام  می‌دارد. ارقام و اطلاعات در ماه جولای حاکی  از ۲۷۰۰۰۰ بیجا شدهٔ جدید  درین ولسوالی ها که دولت هم توانائی رسیدگی به نیاز های اولیهٔ همهٔ آنها را ندارد،‌ میباشد. آنچه در این ولسوالی ها جریان دارد عبارت  ازقطع خدمات ملکی چون صحت ، مکاتب و مدارس ، تلیفن ، سرک….. وغیره  که قبلاً از طریق دولت ارائه میشد، خانه نشین شدن زنان در مناطق تحت کنترول طالبان، هتک حرمت به زنان و تطبیق جزا های مردود جسمی بالای آنها، منع حضور زن در محضر عام بدون همرائی محرم شرعی، تخریب دارائی های عامه و سوختاندن تعمیر ها و اسناد ادارات ملکی و بالارفتن سرسام آور قیمت مواد غذایی.

 کنفرانس بر نقش تاٍثیرگذار افغانهای مقیم خارج تأکید نمود،  فارو میتواند در همکاری و همبستگی با دیگر سازمان‌ها و انجمن ها ، شعرا و نویسنده گان ، هنرمندان و سایر فرهنگیان ، تجار و نخبه گان جامعه  برای رسیدن به خواستهای انسانی وعدالتخواهانهء مردم خود به اهرم فشار تبدیل شوند. ایجاد اتحاد و هماهنگی میان نهاد های برون مرزی و همسوئی شان با رسانه های برون مرزی میتواند گام مهمی دیگری برای مؤثریت این تلاشها باشد.  کنفرانس از فارو تقاضا نمود تا در بخش هماهنگی فعالیت های مشترک نقش فعال ایفا کند.  

  اعضای کنفرانس در توافق کامل بریک نکته تآکید نمودند که مردم افغانستان خود حق تعیین سرنوشت خویش را دارند ونگذارند تا کشورهای استعماری ، دولت های  منطقه و جنایت کاران ۴ دههٔ اخیر برسرنوشت شان بازی کنند.

قطعنامه هذا برمبنای یاد داشتهای کمیتهٔ تسوید قطعنامه ازنظرات سخنرانان وبحث  های اشتراک کنندگان در (۸) مادهٔ فوق ترتیب و بنا بر عدم مواصلت نظر مخالف درمدت معینهء نظر خواهی تصویب گردید.

(ختم)

گزارش کنفرانس

گزارش کنفرانس

افغانستان به کدام طرف سوق داده میشود؟ ادامهٔ جمهوریت، امارت، سوریه ای شدن یا…؟

بیست و پنج جولای ۲۰۲۰، هالند

کنفرانس فارو تحت عنوان “افغانستان به کدام طرف سوق داده میشود، ادامهٔ جمهوریت،  امارت، سوریه ی شدن  و یا… ” به شیوهٔ ویدیوکنفرانس با استفاده از برنامهٔ زوم برای بررسی اوضاع جاری در افغانستان و جستجوی شیوه های تأثیرگذاری مثبت توسط افغانهای مقیم اروپا بر جریانات داخل کشور، برگزار شد.
در این کنفرانس ده ها تن به نمایندگی از نهاد ها، انجمن ها وعده ای از شخصیت های مستقل مقیم اروپا و افغانستان اشتراک داشتند. گردانندگی بخش نخست کنفرانس را آقای علی دلیری منشی فارو (هالند) بعهده داشتند.
کنفرانس با خوانش بیانیهٔ افتتاحیه از سوی رئیسهٔ فارو  خانم لونا ولی (هالند) گشایش یافت .بانو ولی در بیانیهٔ مبسوط و همه جانبهٔ شان از وضعیت و شرایط اسفبار  موجود در زندگی مردم و سایهٔ شوم جنگ و تجاوز صحبت نموده تذکر دادند که در وضعیت کنونی که خروج قوای خارجی در حال اکمال است، شدت بخشیدن به جنگ و حملات طالبان بالای مردم ملکی ، تاسیسات ملی و دولتی ، مکاتب، شفاخانه ها و ساحات مزدهم در شهر ها و حمله بر روستا غیر قابل توجیه است. وی کشتار  و تخریب را در کشور غیر انسانی و جنایت جنگی خوانده و آنرا به نقشه های استراتیزیک حکومات دول استعماری و استخبارات منطقه از طریق نیرو های تحت فرمان شان مرتبط دانست.
سخنران نخست بانو بلقیس روشن،  نماینده مردم در پارلمان افغانستان بود که از وضعیت و شرایط زندگی مردم زیر سایهٔ نیروهای وابسته به ارتجاع و استعمار صحبت نمود. خانم  روشن وضع جاری را محصول سیاست ها و اعمال قدرتهای بزرگ طی چند دههٔ اخیر در افغانستان دانست. وی در سخنانش از حضور و کمک کشور های بیرونی و به خصوص ایران، پاکستان،  روسیه و اعراب به نیروهای دهشت افگن صحبت نمود. وی گفت دولتهای این کشور ها با کمک و پشتیبانی از نیرو های سیاه و عقبگرا تحت فرمان خود شان در کشتار، نا امنی و تخریب زیر بنا های کشور سهم دارند. خانم روشن گفت بحیث وکیل مردم فراه به مؤکلین خود وعده داده تا صدای آنها باشد و حقایق را بدون هراس بیان کند. خانم روشن از مداخلات ایران در مرز غربی افغانستان صحبت نموده و از موجودیت سپاه پاسدراران و جنگجویان لشکرفاطمیون که از میان مهاجران افغانستان استخدام گردیده  و در جنگ سوریه شرکت داشتند،  درداخل سرحدات غربی افغانستان سخن راند. خانم روشن گفت قرارداد امنیتی با آمریکا یک خبط سیاسی بود و نتیجهٔ آنرا ملت ما اکنون به چشم سر می بینند. آمریکا حین خروج خود ، سلاح های ثقیله و مهم را با مهمات آن از طریق فضا به پاکستان انتقال داد و یا هم تخریب کرد. بانو روشن عضو ولسی جرگه افغانستان جلسات صلح نمایشی را که به رهبری آمریکا در قطر، و دیگر جاها براه انداخته میشود، ، یک ترفند و فریب خوانده و با صراحت ابراز داشت که راه بیرون رفت را در اتحاد و یک پارچگی مردم افغانستان برای نجات وطن شان از جنگ وتجاوز خارجی دانسته و افزود که یک ملت خود می تواند سرنوشت خود را رقم بزند و نباید به دولتهای بیگانه اجازهٔ داد تا در این امر مداخله کنند.
سخنران دومی داکتر حنان روستایی محقق و پژوهشگر آگاه در یکی از پوهنتون های آلمان بود. موضوع بحث داکتر روستایی “ابعاد منطقوی و بین المللی جنگ کنونی افغانستان” بود. داکتر روستائی تحلیل علل و پیشینهٔ منازعات منطقهٔ ما را با شرحی در مورد کوشش دول غربی برای ایجاد نظم نوین جهانی آغاز نمود و ایجاد استراتژی خاور میانهٔ بزرگ را بخشی از این نظم نوین خواند. وی گفت طبق استراتیژی مذکور، هرگاه دول کشور هائی چون لیبیا،  سودان، سومالی، سوریه،  لبنان،  قطر، ایران و افغانستان در تقابل با منافع آمریکا و طرح شرق میانهٔ بزرگ قرار گیرند، از سر راه برداشته میشدند، که چنین هم شد.به استثنای جنگ سوریه که روسیه در آن نقش مهمی در شکست آمریکا بازی کرد. نیرو های بازمانده از تروریست های نوع داعشی و دیگر گروه های افراطی که صحنه بر آنها تنگ شد، به پاکستان و دیگر کشورهای منطقه انتقال یافتند واز آنها در شعله ور شدن  جنگ در افغانستان استفاده میشودو این گروه ها برای امنیت آسیای میانه و چین نیز تهدید بالقوه محسوب میشوند. به همین خاطر چین میکوشد درب یک معامله با طالبان را بازنگهدارد. ایران هر چند در وضعیت خوب اقتصادی نیست، ولی در سیاستهای ایجاد چالش برای آمریکا نقش مهمی در منطقه داشته است .طالبان چند نوع اند، ایرانی، روسی، پاکستانی و چینی. هر کشور میخواهد تا به طریقی از این نیرو در آینده استفاده کند.
پاکستان که در سیاست گذاری هایش پس از کودتای ثور و در دست داشتن تمام رهبران جهادی خوب پیش رفته است،  می خواهد با بقدرت رسانیدن طالبان درافغانستان میزان نفوذ اش را در این کشور توسعه داده  و به خواستهای عمده اش یعنی به رسمیت شناختن خط دیورند، ادامهٔ دسترسی به آبهای افغانستان، دسترسی بلامانع بر دهلیز تجارتی آسیای میانه، ختم مناسبات سیاسی افغانستان با هند، و تحکیم ستون پنجم در دولت افغانستان برسد. عربستان در رقابت اش با ایران برای کسب رهبری جهان اسلام،  طالبان سنی مذهب بهترین گزینه است.  تقابل سیاست های هند و پاکستان وضعیت جنگ را خرابتر کرده است. داکتر روستائی از اجماع داخلی، منطقوی و بین المللی برای حل سیاسی مشکل جنگ در افغانستان بعنوان قدم های اساسی برای خاتمه دادن به جنگ یاد آوری کرد. 
بانو بلقیس لودین، ژورنالیست اگاه و فعال مدنی (آلمان) سخنران پسین بود. موضوع سخنرانی خانم لودین توضیح ” ابعاد و عواقب جنگ جاری طالبان از لحاظ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نقش افغانهای مقیم اروپا در زمینه ” بود. خانم لودین ضمن سخنرانی شان تأکید نمودند که برای حفظ حقوق و آزادی ها بقای جمهوریت ضرور است. وی اضافه نمود دفاع  از جمهوریت بحبث یک سیستم، به هیچ وجه به مفهوم دفاع از افراد نیست. خانم لودین گفت سازمانهای مدنی از طریق وداع با سیاست زدگی وظایف و مسوولیت های شان را در برابر مردم افغانستان و وطن آبائی بهترادا کرده میتوانند.  وی گفت مسؤلیت بزرگی در دفاع از حقوق مدنی همشهریان و حقوق زنان بدوش نهاد های افغانی در اروپا میباشد. بانو لودین منتقد بر کار کرد های عده ای از نهاد های دولتی، سازمان های ملی و بین المللی،  گروه رسانه ی، نهاد های مدنی بود و از شکست شان خبر داد.
بلقیس لودین رسانه ها را بخاطر جانبداری از طالبان انتقاد نمود. خانم لودین از سیاست دو پهلوی دول غربی در قبال افغانستان نیز یاد آوری نمود. وی گفت، طالبان دشمن مردم  و دشمن زن است .راه بیرون رفت از معضلات کنونی کشور را خانم لودین در اتحاد و یک پارچه گی تمام مردم افغانستان، به دور از ملحوظات قومی، زبانی، مذهبی و سمتی خواند. وی  پیشنهاد نمود تا اساسی ترین خواستها را تعین وبشکل یک مانیفست به تمام زبان های متداول ترجمه و برای تحقق آن کارکنیم.

در این قسمت ازکنفرانس ژورنالیست و فعال مدنی و سیاسی خانم رویا قادر(آلمان) ، شعری را که بزبان پشتو در شرح جنگ و بربادی کنونی که بیگانگان به وسیلهٔ عمال شان بر وطن و مردم ما تحمیل کرده اند سروده است، دکلمه کرد که مورد تحسین قرار گرفت.
با تأسف سخنران چهارم اقای داود ستیز(افغانستان)  که قرار بود چشمدید های خود از غرب و جنوبغرب افغانستان برای اشتراک کنندگان کنفرانس بیان نموه و بر مبنای آن در مورد مسیر بعدی وضع کشور نظر بدهد، بنا به اطلاعی که اندکی قبل از آغاز کنفرانس به فارو مواصلت کرد، نسبت خرابی وضع صحی به شفاخانه انتقال داده شده بود ، کنفرانس برایشان آرزوی سلامتی و تندرستی نموده به بخش بعدی اجندا  پرداخته شد.
گردانندگی بخش پرسش و پاسخ را بانو پلوشه یمین (آلمان)  و انجنیر شیرزاد( هالند) به عهده داشتند. اشتراک کنندگان میتوانستند طی  حد اکثر ۴ دقیقه نطر یا سوال خود را با مراعات نوبت مطرح کنند
داکتر جلال زاده (سویدن) وضعیت کنونی جامعه را با سالهای ۵۸ و ۵۹ مقایسه کرد و ازنقش بارز خیزیش هائی که واقعاُ مردمی باشند، منحیث نیرویی که در سرنوشت کشور سهم بسزا داشته میتواند، سخن گفت. تضاد عمیق بین دو مفهوم امارت و جمهوریت را توضیح کرد.

آقای نصیر رحیم (هالند) از سخنرانها پرسید منظور شان از ستون پنجم کی ها اند؟ ایشان سوالاتی هم از بانو بلقیس روشن داشتند، ولی خانم روشن بنا به معاذیری کنفرانس را قبلاً ترک نموده بودند.ٔ به سوال در ارتباط با ستون پنجم داکتر روستائی پاسخ لازمه را ارائه نمود.
اقای صبور زمانی (آلمان) یکی دیگر از اشتراک کننده ها بعد از توضیح اینکه خود روشنفکران زمینه ساز  جنگ وسلطهٔ افراطیت در کشور بودند، این سوال را مطرح کرد که راه حل چیست؟ ما چی کاری مثمری را می توانیم بکنیم؟ در رابطه با این سوال مهم جروبحث شد و نظراتی داده شد که در قطعنامه کنفرانس انعکاس یافته است.
خانم طاهره شمس (آلمان) هم با بیان وضعیت کنونی کشور و نا راضایتی از کم کاری های روشنفکران سوالاتی را مطرح کرد: افغانستان به کدام طرف سوق میشود؟ مسائل زنان چگونه است؟ کدام را قبول کنیم، جمهوریت  یا امارت؟ کار های مخفی و مرموز خلیل زاد،  خط دیورند،  مسائل مربوط به رسانه ها؛ این ها همه مباحثی بودند که از جانب بانو طاهره شمس مطرح شد. خانم شمس ازاینکه در کنفرانس از نظر او به نحو لازم به وضع کنونی زنان پرداخته نشد، انتقاد کرد.

آقای داکتر هدایت (انگستان) بعد از تبصره بالای وضع ناهنجار امنیتی، اقتصادی واجتماعی کشورو مردم سوالا تی را در رابطه  به اینکه برای برونرفت از وضع کنونی مردم افغانستان چی نقشی در آینده دارد؟ نقش سازمان ملل متحد،  جنگ سالار ها، طالبان و تروریستهای خارجی در بحران افغانستان چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد. این سوالات مستلزم بحث زیاد بوده و در آینده بصورت جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
داکتر هاشم دانشیار هم با اظهارتی از اینکه بحث ها بیشتر تحلیلی بوده به فاکتهای که در وطن واقع میشود کمتر توجه میشود، ابراز ناراضیتی کرد. وی از  کشتار غیر نظامیان در سپین بولدک بطور مثال نام برده و تأکید کرد که لازمست به این پرداخته شود که این جنایت را کی انجام داده است؟
اقای فقیری (هالند) ضرورت تمرکز بحث بر این موضوع  را مطرح کردکه ما افغانهای مقیم اروپا چی نقشی در بهبود اوضاع داشته میتوانیم؟
آقای خیال اریوبی (آلمان) هم خواهان صحبت بالای تعین وظایف عملی بوده و اظهار داشت که با نشر قطعنامه هیچ مشکلی را حل کرده نمی توانیم.

بانو پروین سرابی (هالند) با پیشکش پیشنهاد ایجاد یک گروپ فشاررا نمود  تا جای اغانهای مقیم اروپا در مسائل کلان کشورخالی نباشد. زنها باید موازی با مردان حرکت کنند.

خانم یوسفزی (سویدن) خواستار آن شد تاحقوق و آزادی های مدنی و بخصوص احترام به حقوق مدنی و سیاسی زنان خط سرخ در هر نوع حل سیاسی مشکل افغانستان باشد.

آقای یاری (هالند) پیشنهادی داشت در مورد تظاهرات در شهر لاهه هالند و از دوستان ونهاد های مقیم هالند دعوت کردتا سهم شانرا ادا کنند.

فراخوان برای اشتراک در کنفرانس فارو به ارتباط اوضاع جاری افغانستان

فراخوان

برای اشتراک در کنفرانس فارو به ارتباط اوضاع جاری افغانستان

هالند، ۱۴ جولای ۲۰۲۱

طی هفته های اخیر در افغانستان تحولاتی به وقوع پیوسته است که امید برای حل سیاسی بحران افغانستان را ضعیفتر ساخته و مردم ما در داخل و خارج افغانستان در نگرانی و دلهره بسر میبرند. تشدید جنگ توسط طالبان که با استفاده از خلای نظامی که خروج نیرو های ناتو بوجود آورد، وارد مرحلهٔ جدید گردید، هدف پیروزی نظامی و سرنگونی نظام کنونی را تعقیب میکند. تحلیگران سیاسی و نظامی ازسناریو های مختلف در پی اوضاع کنونی صحبت میکنند که آکثریت آنها تکان دهنده اند. علاوه بر ادامهٔ جمهوریت و جنگ، ازاحتمال استقرار امارت و ادامهٔ جنگ و سوریه ای شدن جنگ افغانستان هم صحبت بعمل می آید. حکومت افغانستان هنوزهم درتبلیغات روحیهٔ اعتماد بخود را انعکاس میدهد، اما عواقب مشکل مورال در بخشی از پرسونل امنیتی و دفاعی به صراحت دیده میشود. همین ضعف باعث وسعت جغرافیای تحت کنترول طالبان شده است. 

افغانهای مقیم خارج با وصف دوری از آتش جنگ افغانستان، در شعله های آن میسوزند و بخاطر سرنوشت ۳۳ میلیون هموطن شان که در داخل افغانستان اند، شدیداً نگران اند. اکثریت افغانها به این سوالها مواجه اند که افغانستان به کجا میرود؟ آیا ما کاری برای وطن وهموطنان داخل کشور کرده میتوانیم؟ فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) بمثابهٔ ارگان هماهنگ کنندهٔ فعالیتهای بخش متشکل افغانهای مقیم اروپا از مدتی بدینسو به فکر تدویر کنفرانس آنلاین برای تبادل نظرمیان هموطنان مقیم خارج از کشور در مورد دو سوال فوق است. اخیراً کمیتهٔ اجرائیهٔ فارو تصمیم به برگزاری کنفرانس از طریق برنامهٔ انترنتی زوم گرفت.

بدینوسیله آنعده هموطنان مقیم خارج، بخصوص اروپا و امریکای شمالی، که شرایط کنونی وطن باعث نگرانی شان شده، فرا خوانده میشوند تا همه تعلقات  قومی، زبانی و سیاسی را کنار گذشته و برای تبادل نطر با سایر هموطنان خویش و فرمولبندی مواضع مشترک دررابطه با اوضاع وطن در این کنفرانس اشتراک کنند. در برنامه دو ثلث و قت برای ابراز و تبادل نظر اشتراک کنندگان اختصاص داده شده است.

کنفرانس بروز یکشنبه ۲۵ ماه جولای سال جاری از ساعت ۴ الی ۸ شام به وقت اروپای شمالی از طریق زوم برگزار میگردد. هموطنان میتوانند ۱۵ دقیقه قبل از آغاز کنفرانس با استفاده از لینک ذیل در کنفرانس سهیم شوند.

به امید دیدار شما در کنفرانس

کمیتهٔ اجرائیهٔ فارو  

ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان متوقف سازید

ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان  متوقف سازید

به مناسبت روز جهانی پناهندگان ۲۰۲۱

بیست و یکم جون ۲۰۲۱

امروز جهانیان روز جهانی پناهنده را تجلیل میکنند و بخشی از جامعهٔ انسانی همبستگی خود را با بیش از ۸۰ میلیون انسانی اعلام میکنند که به اثرجنگ، منازعه، تعقیب و تهدید، با قبول خطرات بیشمار وطن خویش را ترک نموده و ازمقامات کشور دیگری خواهان حمایت شده اند.

فارو با بزرگداشت از این روز، هرسال همبستگی خود را با همه پناهندگان و پناهجویان جهان، بخصوص افغانهای عزیز که صدبار افتاده ولی دوباره برخاسته و سرانجام مجبور به ترک کشور شده اند، اعلام میدارد.

انکشافات منفی دو ماه اخیردر وضع امنیتی افغانستان و مکدر شدن دورنمای زندگی برای افغانهائی که از نظر فکری قادر به ادامهٔ زندگی تحت حاکمیت طالبان نیستند، ما را وامیدارد تا به مناسبت این روز، مستقیماً به همین موضوع بپردازیم و رابطهٔ آنرا با عواقب واپس فرستادن پناهجویان به افغانستان برجسته سازیم.

پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان از طرف مقامات کشور میزبان رد میگردد، طبق قوانین کشور های اروپائی باید کشور میزبان را ترک کنند. خرابی اوضاع امنیتی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان از یکسو و تهدید طالبان از جانب دیگر باعث آن میگردد که پناهجویان افغان به کشور مبدأ خود برنگردند. اتحادیهٔ اروپا که سالانه مبالغ هنگفت پولی را به دولت افغانستان کمک میکند، بطور غیر رسمی در کنفرانس بروکسل برای افغانستان منعقدهٔ ۲۰۱۵، ادامهٔ این کمک ها را مشروط به امضای قرار داد متنازع فیه واپس فرستادن پناهجویان رد شده از طرف دول عضو اتحادیهٔ اروپا ساخت. این قرارداد«راه مشترک برای همکاری در ساحهٔ مهاجرت» که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید، تا ماه مارچ ۲۰۲۱ اعتبار داشت. بتاریخ ۲۶ اپریل ۲۰۲۱ این قرارداد را اتحادیهٔ اروپا و افغانستان با امضا و صدور « اعلامیهٔ مشترک برای همکاری در ساحهٔ مهاجرت» برای زمان نا محدود تمدید نمودند.

عواقب تمدید این قرار داد برای آنعده از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی شان رد شده است یا در آیندهٔ نزدیک رد میشود، در شرایط کنونی که وخامت اوضاع امنیتی روز تا روز شدت می یابد، زمینه ساز تشویش و نگرانی  همه بشردوستان است. چه پروسهٔ اخراج افغانها از آلمان و سایر کشور های اروپائی که بعد از سال ۲۰۱۶ شدت یافت، تا اکنون ادامه دارد. در شرایط کنونی افغانستان، واپس فرستادن یک پناهجو به این کشور، میتواند سبب مرگ او در جنگهای متقابل حکومت افغانستان و دولت طالبان و سایر حملات تروریستی گردد. از نظر بشردوستانه نیز واپس فرستادن پناهجویان به افغانستان در شرایط کنونی که تهدید بازگشت طالبان شدت می یابد، غیر مسؤلانه است. با وصف اینکه اخراج احباری به ذات خود نقض کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو برای پناهجویان و پروتوکول های ضمیمهٔ آن میباشد، سلسلهٔ پس فرستادن پناهجویان افغان ادامه دارد.

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) از کمیسیون و پارلمان اتحادیهٔ اروپا و دول عضو اتحادیهٔ اروپا جداً تقاضا دارد تا افغانستان را دوباره بحیث کشور نا امن پذیرفته و سلسلهٔ واپس فرستادن اجباری پناهجویان به افغانستان را حد اقل تا بهبود وضع امنیتی و مبرهن شدن مسیر تحولات اضاع در افغانستان متوقف سازند.

نوت: اصل این درخواست به زبان انگلیسی است که به کمیسیون و پارلمان اتحادیهٔ اروپا و مقامات ذیصلاح عده ای از دول عضو این اتحادیه رسماً تسلیم داده میشود.

«کمیتهٔ اجرائیه فارو»

پیام تسلیت فارو

باز گذشت همه بسوی اوست

پیام تسلیت فارو

 دهم جون 2021

بادریغ ودرد اطلاع یافتیم که پدر گرامی آقای بهرام آزاد، شاد روان ارباب جمیل خان، برادر آقای استاد ولی جان لاهو، کاکای محترمه لونا ولی رئیس فارو در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود بدرود حیات گفتند.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا از طرف همه اعضاء هئیت مدیره و به نمایندگی از انجمنهای عضوء فارو، سفر ابدی زنده یاد ارباب جمیل خان را به همکاران گرامی فارو آقای بهرام آزاد و خانواده محترم شان، جناب آقای استاد لاهو، بانو لونا ولی رئیس فارو، آقای میرویس لاهو و خانواده گرامی شان، خانم فرشته و رشتینه لاهو، آقای سیلاب لاهو، آقای حمید حسن زاده و جمع خانواده های محترم لاهو، انوری، حسن زاده، خویشاوندان و بازماندگان آن روان شاد مراتب تسلیت هئیت مدیره فارو و فافون را اعلام داشته، با ابراز مراتب غمشریکی و همدردی در این مصیبت  برای همه عزیزان شکیبائی و صبرجمیل آرزومینماید.

یاد شاد روان ارباب جمیل خان را گرامی میداریم.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای

افغانهای مقیم اروپا ( فارو)

برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت

شنبه ۵ جون ۲۰۲۱

برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت و اخراج پناهجویان بی صدا صدا شد

عده‌ا‌ی از سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان به روز شنبه ۵ جون ۲۰۲۱   به اخراج اجباری پناهجویان افغان اعتراض کردند.

دراین اعترض بیشتر از صد نماینده و انسان آزاده، بشردوست و ضد نژاد پرستی شرکت کرده بودند. اعتراض‌کنندگان شعارهای ذیل را تکرار و همراهی می‌نمودند:

اخراج اجباری پناهجویان قتل است، قتل

دستان شما به خون آلوده است، به خون

دست ها دور باد از قتل پناهجویان

اقامت به جای اخراج

انسانیت مرز نمی شناسد

ما مرز نه می شناسیم

ما در افغانستان، آلمان و اروپا عدالت می خواهیم

حق داشتن اقامت برای همه پناهجویان افغان که در المان هستند.

قطع فوری برگشتاندن به افغانستان

امکان پذیر کردن سریع و غیر بورکراتیک پیوستن خانواده برای پناهجویان افغان در آلمان

قطع فوری اخراج به افغانستان

نمایندگان از سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان در سخنرانی‌های شان برخورد نژادپرستانه و غیرعادلانه دولت آلمان را نسبت به پناهجویان افغان محکوم کردند. آنان علت فرار پناهجویان را ترور، جنگ و خشونت دانستند که در افغانسان جریان دارد و عامل آن امریکا و متحدین اروپایی‌اش می‌باشند. شرکت‌کنندگانی مظاهره خواهان توقف فوری جنگ و خشونت در افغانستان شدند.

آقای صبور زمانی و همه سخنرانان با ابراز تشکر و سپاسگزاری از شرکت کنندگان اظهار تاسف نمودند، که انسان‌های زیادی در قبال همچو اقدامات ضدانسانی و خشنونت‌بار سکوت می‌کنند و با سکوت شان دولت آلمان را در اعمال ضد انسانی و خشونت ضد پناهجویان آزاد می گذارند.

اقای زمانی گفت ما صد ها هزار هستیم و انتخابات در سال جاری پیشرو است. نباید به احزاب که موافق اخراج اجباری پناهندگان، اند رای داد. یک رای به این احزاب یک رای به اخراج اجباری است  یک رای به قتل است. ما می توانیم با رای خود برلین و آلمان را به کشوری تبدیل کنیم که یک پناهنده جبرا خراج نشود.

او همچنان گفت افغانستان امروز در گرو تروریسم بین‌المللی در آمده است. همه باند های تروریستی و همه کشور های تروریست پرور در جنگ های نیابتی شان در افغانستان باهم در تقویه تروریسم سهیم  میباشند. آنها اند که همه امکانات مالی، نظامی، اخلاقی و سیاسی طالبان را تقویه کرده اند و با طالبان تعهد نموده اند، که آنها را با غنی عبدالله عوض کنند. کشتار مردم افغانستان را ادامه دهند.

اين تجمع از ساعت ٢ بعد از ظھر آغاز و ساعت ۶ بعد از ظھر پايان يافت

1 2 3 4 11