ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان متوقف سازید

ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان  متوقف سازید

به مناسبت روز جهانی پناهندگان ۲۰۲۱

بیست و یکم جون ۲۰۲۱

امروز جهانیان روز جهانی پناهنده را تجلیل میکنند و بخشی از جامعهٔ انسانی همبستگی خود را با بیش از ۸۰ میلیون انسانی اعلام میکنند که به اثرجنگ، منازعه، تعقیب و تهدید، با قبول خطرات بیشمار وطن خویش را ترک نموده و ازمقامات کشور دیگری خواهان حمایت شده اند.

فارو با بزرگداشت از این روز، هرسال همبستگی خود را با همه پناهندگان و پناهجویان جهان، بخصوص افغانهای عزیز که صدبار افتاده ولی دوباره برخاسته و سرانجام مجبور به ترک کشور شده اند، اعلام میدارد.

انکشافات منفی دو ماه اخیردر وضع امنیتی افغانستان و مکدر شدن دورنمای زندگی برای افغانهائی که از نظر فکری قادر به ادامهٔ زندگی تحت حاکمیت طالبان نیستند، ما را وامیدارد تا به مناسبت این روز، مستقیماً به همین موضوع بپردازیم و رابطهٔ آنرا با عواقب واپس فرستادن پناهجویان به افغانستان برجسته سازیم.

پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان از طرف مقامات کشور میزبان رد میگردد، طبق قوانین کشور های اروپائی باید کشور میزبان را ترک کنند. خرابی اوضاع امنیتی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان از یکسو و تهدید طالبان از جانب دیگر باعث آن میگردد که پناهجویان افغان به کشور مبدأ خود برنگردند. اتحادیهٔ اروپا که سالانه مبالغ هنگفت پولی را به دولت افغانستان کمک میکند، بطور غیر رسمی در کنفرانس بروکسل برای افغانستان منعقدهٔ ۲۰۱۵، ادامهٔ این کمک ها را مشروط به امضای قرار داد متنازع فیه واپس فرستادن پناهجویان رد شده از طرف دول عضو اتحادیهٔ اروپا ساخت. این قرارداد«راه مشترک برای همکاری در ساحهٔ مهاجرت» که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید، تا ماه مارچ ۲۰۲۱ اعتبار داشت. بتاریخ ۲۶ اپریل ۲۰۲۱ این قرارداد را اتحادیهٔ اروپا و افغانستان با امضا و صدور « اعلامیهٔ مشترک برای همکاری در ساحهٔ مهاجرت» برای زمان نا محدود تمدید نمودند.

عواقب تمدید این قرار داد برای آنعده از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی شان رد شده است یا در آیندهٔ نزدیک رد میشود، در شرایط کنونی که وخامت اوضاع امنیتی روز تا روز شدت می یابد، زمینه ساز تشویش و نگرانی  همه بشردوستان است. چه پروسهٔ اخراج افغانها از آلمان و سایر کشور های اروپائی که بعد از سال ۲۰۱۶ شدت یافت، تا اکنون ادامه دارد. در شرایط کنونی افغانستان، واپس فرستادن یک پناهجو به این کشور، میتواند سبب مرگ او در جنگهای متقابل حکومت افغانستان و دولت طالبان و سایر حملات تروریستی گردد. از نظر بشردوستانه نیز واپس فرستادن پناهجویان به افغانستان در شرایط کنونی که تهدید بازگشت طالبان شدت می یابد، غیر مسؤلانه است. با وصف اینکه اخراج احباری به ذات خود نقض کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو برای پناهجویان و پروتوکول های ضمیمهٔ آن میباشد، سلسلهٔ پس فرستادن پناهجویان افغان ادامه دارد.

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) از کمیسیون و پارلمان اتحادیهٔ اروپا و دول عضو اتحادیهٔ اروپا جداً تقاضا دارد تا افغانستان را دوباره بحیث کشور نا امن پذیرفته و سلسلهٔ واپس فرستادن اجباری پناهجویان به افغانستان را حد اقل تا بهبود وضع امنیتی و مبرهن شدن مسیر تحولات اضاع در افغانستان متوقف سازند.

نوت: اصل این درخواست به زبان انگلیسی است که به کمیسیون و پارلمان اتحادیهٔ اروپا و مقامات ذیصلاح عده ای از دول عضو این اتحادیه رسماً تسلیم داده میشود.

«کمیتهٔ اجرائیه فارو»

پیام تسلیت فارو

باز گذشت همه بسوی اوست

پیام تسلیت فارو

 دهم جون 2021

بادریغ ودرد اطلاع یافتیم که پدر گرامی آقای بهرام آزاد، شاد روان ارباب جمیل خان، برادر آقای استاد ولی جان لاهو، کاکای محترمه لونا ولی رئیس فارو در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود بدرود حیات گفتند.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا از طرف همه اعضاء هئیت مدیره و به نمایندگی از انجمنهای عضوء فارو، سفر ابدی زنده یاد ارباب جمیل خان را به همکاران گرامی فارو آقای بهرام آزاد و خانواده محترم شان، جناب آقای استاد لاهو، بانو لونا ولی رئیس فارو، آقای میرویس لاهو و خانواده گرامی شان، خانم فرشته و رشتینه لاهو، آقای سیلاب لاهو، آقای حمید حسن زاده و جمع خانواده های محترم لاهو، انوری، حسن زاده، خویشاوندان و بازماندگان آن روان شاد مراتب تسلیت هئیت مدیره فارو و فافون را اعلام داشته، با ابراز مراتب غمشریکی و همدردی در این مصیبت  برای همه عزیزان شکیبائی و صبرجمیل آرزومینماید.

یاد شاد روان ارباب جمیل خان را گرامی میداریم.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای

افغانهای مقیم اروپا ( فارو)

برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت

شنبه ۵ جون ۲۰۲۱

برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت و اخراج پناهجویان بی صدا صدا شد

عده‌ا‌ی از سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان به روز شنبه ۵ جون ۲۰۲۱   به اخراج اجباری پناهجویان افغان اعتراض کردند.

دراین اعترض بیشتر از صد نماینده و انسان آزاده، بشردوست و ضد نژاد پرستی شرکت کرده بودند. اعتراض‌کنندگان شعارهای ذیل را تکرار و همراهی می‌نمودند:

اخراج اجباری پناهجویان قتل است، قتل

دستان شما به خون آلوده است، به خون

دست ها دور باد از قتل پناهجویان

اقامت به جای اخراج

انسانیت مرز نمی شناسد

ما مرز نه می شناسیم

ما در افغانستان، آلمان و اروپا عدالت می خواهیم

حق داشتن اقامت برای همه پناهجویان افغان که در المان هستند.

قطع فوری برگشتاندن به افغانستان

امکان پذیر کردن سریع و غیر بورکراتیک پیوستن خانواده برای پناهجویان افغان در آلمان

قطع فوری اخراج به افغانستان

نمایندگان از سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان در سخنرانی‌های شان برخورد نژادپرستانه و غیرعادلانه دولت آلمان را نسبت به پناهجویان افغان محکوم کردند. آنان علت فرار پناهجویان را ترور، جنگ و خشونت دانستند که در افغانسان جریان دارد و عامل آن امریکا و متحدین اروپایی‌اش می‌باشند. شرکت‌کنندگانی مظاهره خواهان توقف فوری جنگ و خشونت در افغانستان شدند.

آقای صبور زمانی و همه سخنرانان با ابراز تشکر و سپاسگزاری از شرکت کنندگان اظهار تاسف نمودند، که انسان‌های زیادی در قبال همچو اقدامات ضدانسانی و خشنونت‌بار سکوت می‌کنند و با سکوت شان دولت آلمان را در اعمال ضد انسانی و خشونت ضد پناهجویان آزاد می گذارند.

اقای زمانی گفت ما صد ها هزار هستیم و انتخابات در سال جاری پیشرو است. نباید به احزاب که موافق اخراج اجباری پناهندگان، اند رای داد. یک رای به این احزاب یک رای به اخراج اجباری است  یک رای به قتل است. ما می توانیم با رای خود برلین و آلمان را به کشوری تبدیل کنیم که یک پناهنده جبرا خراج نشود.

او همچنان گفت افغانستان امروز در گرو تروریسم بین‌المللی در آمده است. همه باند های تروریستی و همه کشور های تروریست پرور در جنگ های نیابتی شان در افغانستان باهم در تقویه تروریسم سهیم  میباشند. آنها اند که همه امکانات مالی، نظامی، اخلاقی و سیاسی طالبان را تقویه کرده اند و با طالبان تعهد نموده اند، که آنها را با غنی عبدالله عوض کنند. کشتار مردم افغانستان را ادامه دهند.

اين تجمع از ساعت ٢ بعد از ظھر آغاز و ساعت ۶ بعد از ظھر پايان يافت